Kariyer & İnsan Kaynakları Politikamız

Kurulduğu günden bu yana inşaat, otomotiv yedek parça, beyaz eşya, makina ve savunma sanayi gibi farklı sektörlere hammadde tedarik eden, bu doğrultuda, müşteri memnuniyetini ve güvenini artırarak sektördeki varlığını güçlendiren firmamız, insan kaynağının en temel kaynaklarından biri olduğunun bilinciyle hareket eder.

Sertdemir insan kaynakları yönetiminin stratejisi, kurumsal performans hedeflerine ulaşmak için yeterli sayıda yetkin, motivasyonu ve bağlılığı yüksek insan kaynağı yaratmaktır.

Sektördeki uzmanlığını genç ve dinamik yapısını koruyarak oluşturan firmamız, değer yaratan insan kaynağına sahip olma vizyonuyla, yetkin, memnuniyeti ve bağlılığı yüksek çalışanlara sahip olma stratejisini hedefleyen projeler yürütmektedir. İnsan kaynakları performansını iyileştirmek ve stratejileri doğrultusunda liderlik etmek için Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi yapar.

Mevcut çalışanlarını hem teknik hem de yetkinlik alanlarında geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri planlar, çapraz fonksiyonel rotasyon ile bilgilerini pekiştirir, çalışanlar ve yönetim arasında hedef uyumu oluşturur ve bu sayede Kariyer Planlama çalışmalarına kaynak sağlar.

İşe Alım Politikaları

İşe Alım Politikaları

İşe alım politikamızın temelinde, insan gücünü etkin bir şekilde planlayarak şirket değerlerine ve kültürüne en uygun kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi yatmaktadır.

İşe alım faaliyetleri, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip nitelikli insan gücünü istihdam etmek için proaktif bir yaklaşımla şirketin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülür.
Pozisyonlara göre belirlenen kriterler ve görev tanımları ile en doğru yerleştirme yapılır. İşe alım faaliyetleri yıllık norm kadro planları dahilinde yürütülmekte olup, süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır.

İşe alım faaliyetlerinde kadın istihdamına öncelik verilmektedir. Aynı nitelik ve yetkinliklere sahip farklı cinsiyetten iki aday olması halinde kadın adaylara pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.

İşe Alım Sürecimiz

İşe Alım Sürecimiz

Şirketlerimizin İnsan Kaynakları ihtiyaçları Norm Kadro çalışmaları ile belirlenir. Bu amaç doğrultusunda internet portalında iş ilanları yayınlanmakta ve aynı sitede oluşturulan başvuru sistemi üzerinden özgeçmiş kabul edilmektedir. Başvurular arasından kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli niteliklere sahip adaylar belirlenir ve İnsan Kaynakları tarafından görüşmeye çağrılır. İşe alım sürecinde iş birliği sağlayacak, motivasyonu yüksek ve çalışmalarımızı her zaman ileriye taşıyacak etkin insan kaynakları, işe alım sürecinde ana amaca hizmet etmek için tercih edilmektedir.

Mülakatı iyi çıkan adaylar, bölüm yöneticisi ile ikinci bir mülakat yapar. Bölüm yöneticisi tarafından da uygun bulunan adayların referansları kontrol edilerek iş teklifi yapılır.

Diğer adayların özgeçmişleri, açılabilecek diğer pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bekletilir.

Sizde ailemizin bir üyesi olmak isterseniz ilgili formu doldurabilirsiniz…

Kariyer Yetenek Yönetimi Politikaları

Kariyer Yetenek Yönetimi Politikaları

Yetenek Yönetimi politikamızın temelinde, holding içinde ortaya çıkan yönetimsel gerekliliklerin yerine getirilmesi için çalışanları eğitmek yatmaktadır.

Çalışanların yetkinlik ve teknik bilgi hedeflerine yönelik performans ve yetkinlik geliştirmeleri yıllık olarak izlenir.

İlerleme kaydeden çalışanlar, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak değerlendirilir.

Bu gelişimi sağlamak ve bir yetenek havuzu oluşturmak için çalışanlar yedekleme, kariyer planlaması ve liderlik programlarından yararlanır.

Eğitim Politikaları

Eğitim Politikaları

İnsan Kaynakları stratejileri kapsamında sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen şirket çalışanlarının talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ve teknik bilgilerdeki gelişim gereksinimleri ve kişisel gelişim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.< /p>

Tüm eğitimlerin sonunda, katılımcıların eğitimle ilgili değerlendirmeleri kayıt altına alınmakta ve eğitim kuruluşlarına yönelik sürekli iyileştirme amaçlanmaktadır.

Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri akredite kuruluşlar aracılığıyla düzenlenmektedir.

Sosyal aktiviteler

Şirket içindeki birlik ve beraberlik duygumuzu sürdürmek ve tüm Sertdemir çalışanlarında büyük bir aile olduğumuz bilincini oluşturmak amacıyla, tüm çalışanlarımızı aileleri ile birlikte katıldığı sosyal etkinlikler ve sosyal faaliyetler düzenliyoruz.